Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

 

Mieszko III Stary

MIESZKO III STARY (1173—1202), trzeci z rzędu senior i syn Bolesława Krzywoustego, książę dzielnicy wielkopolskiej, z żelazną energią występował przeciwko samowoli możnowładców i dążył do podporządkowania sobie książąt dzielnicowych. Surowe rządy Mieszka wywołały bunt ze strony możnych świeckich i duchownych (biskup Giedko) i wygnanie Mieszka ze stolicy senioralnej, tj. z Krakowa (r. 1177). Wśród ciągłych walk wewnętrznych o krakowską dzielnicę senioralną, udało się Mieszkowi jeszcze trzykrotnie (r. 1191 — wezwany przez panów krakowskich; r. 1194 i r. 1202 po śmierci Kazimierza Sprawiedliwego) zasiadać na krótko na tronie krakowskim. Umarł w r. 1202, do końca życia przestrzegając praw senioratu.

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Nowe fotografie] [Pocztówki] [Stare fotografie] [Władcy Krakowa] [widoki] [Kalendarz dziejów ..]