Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

 

Bolesław IV Kędzierzawy

BOLESŁAW IV KĘDZIERZAWY (1146—1173), następny z kolei syn Bolesława Krzywoustego i senior, nie potrafił silnie ująć steru władzy ani skutecznie bronić się przeciwko cesarzowi niemieckiemu. Doprowadziło to w następstwie do najazdu niemieckiego w głąb kraju. Bolesław IV złożył hołd ł wysoką kontrybucję pieniężną cesarzowi niemieckiemu oraz — wśród okoliczności upokarzających — uznał jego zwierzchnictwo (r. 1157). Za rządów tego władcy straciła Polska Pomorze, Śląsk zaś zwrócono synom wygnanego Władysława II. Dzielnica ta ciążyła odtąd ku Niemcom, Piastowie śląscy zawierali bowiem małżeństwa z księżniczkami niemieckimi.

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Nowe fotografie] [Pocztówki] [Stare fotografie] [Władcy Krakowa] [widoki] [Kalendarz dziejów ..]