Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

 

Władysław II

WŁADYSŁAW II (1138—1146), najstarszy syn (senior) Bolesława Krzywoustego, objął rządy jako wielki książę krakowski. Mimo wysiłków nie zdołał doprowadzić do zjednoczenia kraju. Przeszkadzali mu w tym możnowładcy, którzy przy współudziale jego braci wygnali go z Polski (r. 1146). Władysław uszedł do Niemiec. Odtąd możni — zarówno świeccy, jak i duchowni — chcąc utrzymać przewagę nad książętami dążyli do obalenia każdego księcia, który zmierzał do zjednoczenia kraju rozbitego na dzielnice. Znaczenie Polski bardzo wskutek tego osłabło. Słabość tę wyzyskiwali sąsiedzi, przede wszystkim Niemcy (Konrad III, szwagier Władysława II i Fryderyk I Rudobrody), pod pozorem obrony praw wygnanego Władysława II, niepokojąc ustawicznie kraj.WŁADYSŁAW II (1138—1146), najstarszy syn (senior) Bolesława Krzywoustego, objął rządy jako wielki książę krakowski. Mimo wysiłków nie zdołał doprowadzić do zjednoczenia kraju. Przeszkadzali mu w tym możnowładcy, którzy przy współudziale jego braci wygnali go z Polski (r. 1146). Władysław uszedł do Niemiec. Odtąd możni — zarówno świeccy, jak i duchowni — chcąc utrzymać przewagę nad książętami dążyli do obalenia każdego księcia, który zmierzał do zjednoczenia kraju rozbitego na dzielnice. Znaczenie Polski bardzo wskutek tego osłabło. Słabość tę wyzyskiwali sąsiedzi, przede wszystkim Niemcy (Konrad III, szwagier Władysława II i Fryderyk I Rudobrody), pod pozorem obrony praw wygnanego Władysława II, niepokojąc ustawicznie kraj.

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Nowe fotografie] [Pocztówki] [Stare fotografie] [Władcy Krakowa] [widoki] [Kalendarz dziejów ..]