Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

 

Bolesław III Krzywousty

BOLESŁAW III KRZYWOUSTY (1102—1138) wznowił tradycję Bolesława Chrobrego, jednocząc państwo i usuwając brata Zbigniewa, który przy pomocy obcych uwikłał kraj w długoletnią wojną domową. Bolesław Krzywousty skutecznie bronił niepodległości Polski przeciw najazdom niemieckim (słynna obrona Głogowa, Psie Pole), a jednocześnie zdołał opanować Pomorze i otworzyć Polsce dostęp do morza na przestrzeni Gdańsk—Szczecin. Za panowania Bolesława Polska stała się rzeczywiście państwem niezawisłym, a jej znaczenie wzrosło wysoko dzięki rozsądnej polityce zagranicznej wobec Czechów, Węgrów i Rusinów. Umierając podzielił Bolesław kraj pomiędzy synów. Najstarszemu, Władysławowi, przypadł Śląsk, Bolesławowi Kędzierzawemu — Mazowsze i Kujawy, Mieszkowi Staremu — Wielkopolska, Henrykowi — Sandomierz. Nieletni Kazimierz miał otrzymać uposażenie po osiągnięciu wieku dojrzałego. Władzę zwierzchnią miał sprawować najstarszy syn (senior), który prócz własnej dzielnicy dziedzicznej otrzymywał dzielnicę krakowską. Testament ten — wbrew woli Bolesława — stał się przyczyną wewnętrznych waśni i rozpadu Polski na dzielnice.BOLESŁAW III KRZYWOUSTY (1102—1138) wznowił tradycję Bolesława Chrobrego, jednocząc państwo i usuwając brata Zbigniewa, który przy pomocy obcych uwikłał kraj w długoletnią wojną domową. Bolesław Krzywousty skutecznie bronił niepodległości Polski przeciw najazdom niemieckim (słynna obrona Głogowa, Psie Pole), a jednocześnie zdołał opanować Pomorze i otworzyć Polsce dostęp do morza na przestrzeni Gdańsk—Szczecin. Za panowania Bolesława Polska stała się rzeczywiście państwem niezawisłym, a jej znaczenie wzrosło wysoko dzięki rozsądnej polityce zagranicznej wobec Czechów, Węgrów i Rusinów. Umierając podzielił Bolesław kraj pomiędzy synów. Najstarszemu, Władysławowi, przypadł Śląsk, Bolesławowi Kędzierzawemu — Mazowsze i Kujawy, Mieszkowi Staremu — Wielkopolska, Henrykowi — Sandomierz. Nieletni Kazimierz miał otrzymać uposażenie po osiągnięciu wieku dojrzałego. Władzę zwierzchnią miał sprawować najstarszy syn (senior), który prócz własnej dzielnicy dziedzicznej otrzymywał dzielnicę krakowską. Testament ten — wbrew woli Bolesława — stał się przyczyną wewnętrznych waśni i rozpadu Polski na dzielnice.

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Nowe fotografie] [Pocztówki] [Stare fotografie] [Władcy Krakowa] [widoki] [Kalendarz dziejów ..]