Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

 

Władysław I Cherman

WŁADYSŁAW I HERMAN (1079—1102), młodszy brat Bolesława Śmiałego, był władcą słabym, nieudolnym, pozbawionym energii cechującej jego poprzednika. Związawszy się z Czechami i Niemcami, przyjął zwierzchnictwo niemieckie. Niepokoje wywołane słabością króla i samowolą jego ulubieńca — palatyna Sieciecha, sprawującego w praktyce rządy — nie pozwoliły utrwalić polskich zdobyczy na Pomorzu i oprzeć granic państwa o Bałtyk (ujście Odry i Wisły). Władysław stracił też Grody Czerwieńskie. W wojnie domowej wszczętej przez synów Władysława przeciw Sieciechowi, wypędzono tego ostatniego z kraju. Jeszcze za życia podzielił Władysław kraj pomiędzy synów: starszego Zbigniewa i młodszego Bolesława, nie przyznając przed śmiercią żadnemu z nich prawa zwierzchnictwa. Władzę zwierzchnią objął starszy brat Zbigniew, co stało się powodem długotrwałej wojny domowej (1102—1112).

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Nowe fotografie] [Pocztówki] [Stare fotografie] [Władcy Krakowa] [widoki] [Kalendarz dziejów ..]