Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

 

August III

AUGUST III (1733—1763), narzucony przez Rosję syn Augusta II, władca leniwy, ociężały, nieudolny, jeszcze bardziej pogłębił Upadek państwa. Za jego panowania nie odbył się ani jeden sejm, bezrząd ogarnął nawet sądownictwo. Kraj stał się „pustką", przez którą bezkarnie maszerowały wojska pruskie i rosyjskie. Król Fryderyk II pruski zasypywał kraj fałszywą monetą, porywał chłopów polskich do wojska. Nastąpił upadek gospodarczy kraju przy jednoczesnym życiu nad stan („za króla Sasa jedz, pij. i popuszczaj pasa"). W społeczeństwie zaczęły się jednak budzić myśli o koniecznych reformach i zniesieniu „liberum veto" (Konarski, a poprzednio Leszczyński, rody Czartoryskich i Potockich), które przyczyniły się do podźwignięcia kraju, czemu przeciwstawiali się potężni sąsiedzi — Prusy i Rosja.

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Nowe fotografie] [Pocztówki] [Stare fotografie] [Władcy Krakowa] [widoki] [Kalendarz dziejów ..]