Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

 

August II Mocny

AUGUST II MOCNY (1697—1733), z dynastii saskiej Wettynów, utorował sobie drogę na tron przekupstwem i koronował się po zajęciu Krakowa siłą, uprzedzając kontrkandydata francuskiego. Król kierował się wyłącznie interesami dynastycznymi. Korzystne zawarcie pokoju z Turkami (Karłowice, r. 1699 —Polska odzyskała Podole z Kamieńcem i część Ukrainy) nastąpiło wyłącznie w wyniku uprzednich zwycięstw Sobieskiego. Uwikławszy następnie Polskę w wojnę ze Szwecją, wywołał August najazd i spustoszenie kraju, a król szwedzki Karol XII zmusił go do abdykacji na rzecz Stanisława Leszczyńskiego (r. 1704). Po klęsce Szwedów pod Połtawą (r. 1709), chcąc utrzymać się na tronie, spowodował August II interwencję rosyjską pod pozorem pośrednictwa między nim a wrogo do niego usposobioną szlachtą, która na sejmie („niemym") zatwierdziła inspirowaną przez Rosję redukcję wojsk (r. 1717). Ostatecznym rezultatem rządów Augusta było zupełne osłabienie Polski, korzystne dla Moskwy.

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Nowe fotografie] [Pocztówki] [Stare fotografie] [Władcy Krakowa] [widoki] [Kalendarz dziejów ..]