Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

 

Jan III Sobieski

JAN III SOBIESKl (1674—1696), syn Jakuba, kasztelana krakowskiego i Teofili z Daniłowiczów, stronnik francuski, został wybrany królem dzięki swej rycerskiej sławie. Pomyślnie prowadzoną wojną z Turkami przerwał Sobieski rozejmem w Żurawnie (r. 1675), po czym — wzywany przez Francję — zamierzał zwrócić się przeciwko elektorowi brandenburskiemu i Austrii (w nadziei odzyskania lenna pruskiego i Śląska). Polityka ta nie była popularna ze względu na ciągle grożące niebezpieczeństwo tureckie. Skoro więc najazd turecki zagroził Austrii, król zdecydował się na udzielenie pomocy cesarzowi. W bitwie pod Wiedniem (r. 1683) Sobieski odniósł świetne zwycięstwo. Celem ostatecznego złamania Turków Polska wraz z Austrią, Wenecją i papieżem przystąpiły do tzw. ligi antytureckiej. By pozyskać również i Moskwę zrzekła się Polska Zadnieprza i Kijowa. Tymczasem ani Moskwa, ani Austria nie poparły Polski w jej wyprawach późniejszych (r. 1684—1686, 1691). Król tracił coraz bardziej na popularności i autorytecie. Zmarł w Wilanowie jeszcze przed ostatecznym zwycięskim zakończeniem wojen z Turkami.

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Nowe fotografie] [Pocztówki] [Stare fotografie] [Władcy Krakowa] [widoki] [Kalendarz dziejów ..]