Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

 

Jan Kazimierz

JAN KAZIMIERZ (1648—1668), brat Władysława IV, objął rządy w tragicznym okresie wojen kozackich. Chmielnicki, rozbity pod Beresteczkiem (r. 1651), poddał się Rosji, która uderzyła na Polskę, wyzyskując jej słabość (I wojna: r. 1654—56, II wojna: r. 1658—67). Niemal równocześnie nastąpił najazd szwedzki (r. 1655—60). Rosja podsunęła się pod Wilno, Szwedzi zajęli Poznań, Warszawę, Kraków — najeźdźcy ułożyli nawet plan rozbioru spustoszonego kraju. Dołączyło się do tego zrywanie sejmów (liberum veto — Siciński), zdrady magnatów (Opaliński, Radziejowski, Radziwiłł), rokosze (Jerzy Lubomirski) i ogólna anarchia. Dzięki otrzeźwieniu (konfederacja szlachty i wojska w Tyszowcach, wojna podjazdowa Stefana Czarnieckiego, głównego bohatera walk w czasie „potopu" szwedzkiego), Polska zdołała obronić niepodległość. Ostatecznie Szwecja zatrzymała Inflanty, Moskwa — Smoleńsk, Zadnieprze i Kijów, a elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm został zwolniony od składania hołdu z Prus Książęcych (zaczątku przyszłego Królestwa Pruskiego). Zniechęcony król złożył koronę i wyjechał do Francji, gdzie zmarł w r. 1672.

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Nowe fotografie] [Pocztówki] [Stare fotografie] [Władcy Krakowa] [widoki] [Kalendarz dziejów ..]