Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

 

Władysław IV

WŁADYSŁAW IV (1632—1648), syn Zygmunta III, zapoczątkował rządy szczęśliwym zakończeniem wojny z Moskwą (r.1634 — Moskwa zrzekła się roszczeń do Smoleńska, Inflant, Estonii, Kurlandii) oraz korzystnym pokojem z pobitymi Turkami i Tatarami. Rozejm ze Szwecją (r. 1635) przyniósł Polsce zwrot miast pruskich, ale Inflanty pozostawił przy Szwecji. Z powodu opozycji szlachty nie doszło do zamierzonej wojny ze Szwecją (pretensje króla do tronu szwedzkiego), jak również do wyprawy przeciw Turcji, w której mieli brać udział Kozacy. Niezadowoleni od dawna (ograniczenie swobód, wprowadzenie pańszczyzny i danin, sprawy natury religijnej) i popierani przez Tatarów podnieśli otwarty bunt przeciw Rzeczypospolitej. Kozacy pod wodzą Chmielnickiego zadali rycerstwu polskiemu dotkliwe ciosy pod Żółtymi Wodami i pod Korsuniem (r. 1648). W trakcie walk zmarł król. Sromotna klęska pospolitego ruszenia pod Piławcami obnażyła jeszcze bardziej słabość Rzeczypospolitej.

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Nowe fotografie] [Pocztówki] [Stare fotografie] [Władcy Krakowa] [widoki] [Kalendarz dziejów ..]