Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

 

Henryk Walezjusz

HENRYK WALEZJUSZ (1573—1374), brat króla Francji Karola IX, został wybrany przez sejm elekcyjny całej szlachty zebranej na błoniach pod Warszawą (tzw. elekcja viritim). Pełnomocnik króla, poseł Montluc, zaprzysiągł warunki stawiane mu przez szlachtę w tzw. artykułach henrycjańskich (uznanie ustroju państwa) i w paktach konwentach (specjalne zobowiązania elekta). Nowy król, mając skrępowaną władzę, nie czuł się dobrze na tronie polskim i po 5 miesiącach uciekł z Polski potajemnie na wiadomość o śmierci brata. Objął tron francuski jako Henryk III. Wolna elekcja, z której wyszło 11 królów polskich, stała się jedną z kardynalnych wad ustroju Polski. Umożliwiała frymarczenie koroną i narażała państwo na niebezpieczeństwo długiego bezkrólewia.

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Nowe fotografie] [Pocztówki] [Stare fotografie] [Władcy Krakowa] [widoki] [Kalendarz dziejów ..]