Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

 

Zygmunt II August

ZYGMUNT II AUGUST (1548—1572), syn Zygmunta Starego, nie przeciwstawiał się ruchowi stronnictwa domagającego się powszechnej reformy państwa znanej pod nazwą „egzekucji praw". W latach 1562—1563 sejm uchwalił nawet egzekucję dóbr, czyli zwrot rozdanych prywatnym osobom d6br koronnych, przy czym część uzyskanego dochodu miała być zużyta na utrzymywanie stałego wojska („kwarcianego"). Egzekucjonistom nie udała się realizacja dalszego punktu programu, przewidującego stworzenie kościoła narodowego (nabożeństwa w języku ojczystym, komunia pod obu postaciami, małżeństwa księży); wyegzekwowano jedynie odebranie biskupom prawa sądzenia szlachty w sprawach dotyczących wiary. Najazd Moskwy na Inflanty decydująco przyczynił się do przeprowadzenia ścisłej unii Litwy z Polską na sejmie w Lublinie w r. 1569 (wspólne dla obu państw: król, elekcja, sejm, polityka zagraniczna, pieniądz). Ostatecznie wojna z Moskwą zakończyła się zatrzymaniem przez Polskę Połocka i części Inflant (r. 1571). Wkrótce potem Zygmunt II August zmarł jako ostatni z Jagiellonów.

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Nowe fotografie] [Pocztówki] [Stare fotografie] [Władcy Krakowa] [widoki] [Kalendarz dziejów ..]