Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

 

Zygmunt I Stary

ZYGMUNT I STARY (1506—1548), piąty z rzędu i najmłodszy syn Kazimierza Jagiellończyka, objął tron mając lat 40. Opozycja szlachty i duchowieństwa wobec zamierzonych przez Zygmunta reform na polu skarbu i wojskowości (przede wszystkim odmowa pieniędzy na wojsko) utrudniła królowi prowadzenie nawet wojen obronnych z Tatarami i Wołochami (pokonani w r. 1531 pod Obertynem Wołosi, pewni bezkarności, nie chcieli zwrócić zagarniętego Pokucia) oraz z Moskwą (utrata Smoleńska). Przeciwdziałając przymierzu Habsburgów z Moskwą, Zygmunt zrzekł się pretensji Jagiellonów do Czech i Węgier (zjazd w Wiedniu r. 1515); zezwolił również Krzyżakom na stworzenie dziedzicznego księstwa świeckiego z ziem zakonnych w Prusach Książęcych jako lenna Polski (hołd pruski na Rynku krakowskim, r. 1525). Rozumnej polityce króla zawdzięczał kraj, będący ogniskiem ruchów reformacyjno-religijnych, uniknięcie wojen religijnych, rozkwit kultury renesansowej (pałac wawelski, Kaplica Zygmuntowska). Za jego czasów imię Polski rozsławił Mikołaj Kopernik.

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Nowe fotografie] [Pocztówki] [Stare fotografie] [Władcy Krakowa] [widoki] [Kalendarz dziejów ..]