Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

 

Aleksander

ALEKSANDER (1501—1506), brat Jana Olbrachta, wielki książę litewski (od r. 1492), za cenę korony nadał możnowładcom przywilej „mielnicki" (Mielnik, r. 1501), ograniczając znacznie władzę królewską (państwem rządzi rada przyboczna z królem jako przewodniczącym). Przywilej ten wywołał niezadowolenie szlachty. Po niekorzystnym zakończeniu wojny z Moskwą (sześcioletni rozejm, r. 1503), która wystąpiła przeciw Litwie z roszczeniami terytorialnymi, szlachta na sejmie w Radomiu (r. 1505) uchwaliła, że odtąd król bez zgody sejmu nie może postanowić „nic nowego (nihil novi), co by wychodziło na niekorzyść Rzeczypospolitej i na szkodę i ujmę czyjąkolwiek prywatną..." Uchwała ta stała się podstawą polskiego parlamentaryzmu. Stwarzając z sejmu centralny organ prawodawczy w ręku stanu szlacheckiego, jeszcze bardziej umocniła przewagę szlachty nad innymi stanami w Polsce. Ukoronował ówczesne zmiany zebrany przez kanclerza Jana Łaskiego i ogłoszony w r. 1506 jednolity kodeks praw.

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Nowe fotografie] [Pocztówki] [Stare fotografie] [Władcy Krakowa] [widoki] [Kalendarz dziejów ..]