Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

 

Jan Olbracht

JAN OLBRACHT (1492—1501), trzeci syn Kazimierza Jagiellończyka, był władcą szczególnie utalentowanym i wykształconym. Celem, jaki sobie postawił, było zahamowanie dalszej ekspansji tureckiej, która zagrażając polskiemu handlowi czarnomorskiemu, godziła wprost w dobrobyt i bezpieczeństwo państwa. Aby uzyskać zgodę szlachty na wyprawą, zapewnił jej w tzw. Statutach piotrkowskich m. in. wyłączność w obsadzaniu stanowisk kościelnych oraz sądownictwo nad chłopami, odebranie mieszczanom prawa posiadania ziemi, a chłopom wolności poruszania się. W czasie realizacji swych zamierzeń poniósł Olbracht klęskę od zdradzieckiego wojewody wołoskiego w r. 1496 („Za króla Olbrachta wyginęła szlachta"). Wyprawa wykazała wiele niedociągnięć organizacyjnych. Wkrótce potem (r. 1498) nastąpiły napady Turków, Tatarów i Wołochów na Polskę. Przedwczesna śmierć przeszkodziła Olbrachtowi w sfinalizowaniu ścisłego połączenia Litwy z Polską dla zabezpieczenia wspólnej polityki zagranicznej i wspólnego rozwoju wewnętrznego.

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Nowe fotografie] [Pocztówki] [Stare fotografie] [Władcy Krakowa] [widoki] [Kalendarz dziejów ..]