Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

 

Władysław Warneńczyk

WŁADYSŁAW WARNEŃCZYK (1434—1444), syn Władysława Jagiełły, został wybrany królem na elekcji, mając lat 10. Rządy w jego imieniu sprawowała oligarchia możnowładcza z biskupem Zbigniewem Oleśnickim na czele, który przyczynił się w dużej mierze do wprowadzenia Władysława na tron węgierski (1440) i do podjęcia przez niego wyprawy przeciw Turkom. Bitwa pod Warną skończyła się klęską i śmiercią króla (r. 1444), opóźniła jednak zdobycie Konstantynopola przez Turków (r. 1453). Za panowania Władysława doszło do nowej wojny z Krzyżakami, którzy pokonani pod Wiłkomierzem zrzekli się prawa rozpoczynania wojen lub zawierania sojuszów bez wiedzy Polski (r. 1435, Brześć Kujawski). Po jego śmierci nastąpiło bezkrólewie trwające do r. 1447.

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Nowe fotografie] [Pocztówki] [Stare fotografie] [Władcy Krakowa] [widoki] [Kalendarz dziejów ..]