Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

 

Władysław Jagiełło

WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO (1386—1434), sprawował jednocześnie rządy nad Polską i Litwą, której wielkorządcą był Witold, stryjeczny brat Jagiełły. Najdonioślejszym wydarzeniem za jego rządów było zwycięstwo Polaków pod Grunwaldem w r. 1410, w wojnie sprowokowanej przez Krzyżaków. Zwycięstwo to podcięło u podstaw potęgę groźnego zakonu, Polskę zaś podniosło do rzędu państw mocarstwowych. Drugim ważnym wydarzeniem było zawarcie w r. 1413 unii w Horodle, która zadecydowała o zacieśnieniu dotychczasowego związku z Litwą. W rządach wewnętrznych opierał się Jagiełło na możnowładcach, którym nadał nowe przywileje ograniczające swobodę króla (m. in. przywilej neminem captivabimus — nie wolno więzić bez wyroku sądowego). W ten sposób chciał zapewnić poparcie praw do korony dla swego potomstwa z czwartego małżeństwa (z Sonką, księżniczką ruską). Pod koniec panowania Jagiełło uległ całkowicie wpływom biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, który m. in. odwiódł króla od przyjęcia korony czeskiej, ofiarowanej mu przez husytów. Zasługą Jagiełły również jest. wykonanie testamentu Jadwigi i wznowienie działalności Akademii Krakowskiej, która wydała wielu znakomitych uczonych.

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Nowe fotografie] [Pocztówki] [Stare fotografie] [Władcy Krakowa] [widoki] [Kalendarz dziejów ..]