Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

 

Ludwik Węgierski

LUDWIK WĘGIERSKI (1370—1382), syn Elżbiety (córki Łokietka) i Karola Roberta (króla Węgrów), mało przebywał w Polsce, a rządy powierzał przeważnie matce — Elżbiecie. Oderwał od Polski i przyłączył do Węgier Ruś Czerwoną. Dla zapewnienia córce tronu polskiego nadał szlachcie przywileje (Koszyce, r. 1374), które ujemnie odbiły się na społecznym i politycznym rozwoju Polski. Szlachta została zwolniona m. in. od bezpłatnej służby w pospolitym ruszeniu poza granicami kraju, król zrzekł się dochodu z podatków z wyjątkiem 2 groszy z łanu (łan = 30—43 morgów). Skutki: zubożenie skarbu państwa, ograniczenie władzy królewskiej, dążenie szlachty do zdobywania coraz większych . swobód i wpływów w państwie kosztem innych stanów.

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Nowe fotografie] [Pocztówki] [Stare fotografie] [Władcy Krakowa] [widoki] [Kalendarz dziejów ..]