Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

 

Kazimierz III Wielki

KAZIMIERZ III WIELKI (1333 — 1370), syn Władysława Łokietka, koronował się natychmiast na króla Polski. Za cenę pokoju odstąpił Śląsk Czechom (r. 1335), a Pomorze Krzyżakom (r. 1343) w zamian za zwrot Dobrzynia i Kujaw. Na wschodzie objął w posiadanie Ruś Czerwoną (r. 1340). Zapewniwszy pokój krajowi, skierował Kazimierz całą energię na wewnętrze skonsolidowanie państwa. Stworzył jednolitą administrację i jednolite prawo w państwie (Statut Wiślicki dla Małopolski i Statut Wielkopolski); czuwał nad wymiarem sprawiedliwości i poszanowaniem prawa (odczuli to szczególnie krzywdzeni przez panów chłopi, stąd „król chłopków", mimo że szlachta była w dalszym ciągu w Statutach uprzywilejowana); otoczył opieką życie gospodarcze, dźwignął oświatę (założenie akademii w Krakowie, r. 1364), podniósł obronność kraju, ulepszył budownictwo („zastał Polskę drewnianą, pozostawił murowaną"); przyczynił się do podniesienia dobrobytu w kraju, przywrócił Polsce stanowisko, z którym liczono się w Europie (kongres monarchów w Krakowie w r. 1363 i słynna uczta u Wierzynka).

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Nowe fotografie] [Pocztówki] [Stare fotografie] [Władcy Krakowa] [widoki] [Kalendarz dziejów ..]