Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

 

Leszek Czarny

LESZEK CZARNY (1279—1288), książę sieradzki, objął tron krakowski po śmierci bezpotomnego Bolesława Wstydliwego. Przeszedł do historii jako pogromca najeźdźców ruskich, litewskich i jadźwińskich (r. 1280—1282). Był on od długiego czasu pierwszym księciem, który rozpoczął realizację idei zjednoczenia dzielnic. Przeszkodził mu w tym bunt możnych ziemi krakowskiej i sandomierskiej (r. 1282, 1285), w którym dużą rolę odegrał biskup krakowski Paweł z Przemankowa oraz wojewoda sandomierski Janusz Starzą. Wygnany z Krakowa poskromił Leszek rokoszan przy pomocy posiłków węgierskich. Na rok przed jego śmiercią nastąpił trzeci najazd Tatarów, przed którymi Leszek ratował się ucieczką na Węgry. Kraków stawił najeźdźcom skuteczny opór dzięki silnym murom obronnym miasta. Po śmierci Leszka rozpoczęły się długotrwałe walki o tron krakowski (Henryk IV Probus —- książę wrocławski, wnuk Henryka Pobożnego; Władysław Łokietek, brat Leszka Czarnego; Wacław II — król czeski, Przemysław II — książę wielkopolski).

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Nowe fotografie] [Pocztówki] [Stare fotografie] [Władcy Krakowa] [widoki] [Kalendarz dziejów ..]