Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

 

Henryk I Brodaty

HENRYK I BRODATY (1228—1238), książę śląski, wnuk Władysława II, objął tron krakowski po walkach, m. in. z Konradem Mazowieckim (bratem Leszka Białego). Brał on udział w zjeździe gąsawskim i był tam nawet ranny. Henryk zdołał połączyć pod swym panowaniem Śląsk, Małopolskę i część Wielkopolski, stając się w rezultacie najpotężniejszym z książąt polskich. Nie doprowadził wprawdzie do całkowitego zjednoczenia państwa, lecz dzięki swej energii i przezorności poważnie podniósł polityczne i gospodarcze znaczenie kraju. Henryk zapoczątkował na wielką skalę kolonizację Śląska (uprawa odłogów, karczowanie lasów, rozwój handlu i przemysłu). Wśród kolonistów znalazło się wielu Niemców. Należy to uważać za początek późniejszego najazdu niemieckiego na ziemie polskie, a zwłaszcza na Śląsk. Henryk zmarł będąc pod klątwą kościelną, rzuconą na niego za zwalczanie zachłanności kleru. Jego syn HENRYK II POBOŻNY (1238—1241) poległ pod Legnicą w czasie pierwszego, groźnego dla Zachodu, najazdu Tatarów.

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Nowe fotografie] [Pocztówki] [Stare fotografie] [Władcy Krakowa] [widoki] [Kalendarz dziejów ..]