Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

 

Leszek Biały

LESZEK BIAŁY (1202—1227), książę małopolski, starszy syn Kazimierza Sprawiedliwego, książęcą władzę — podobnie jak i jego poprzednicy — zawdzięczał możnowładcom i ich poplecznikom. W polityce kościelnej zrezygnował z prawa mianowania biskupów. Nie zdołał zjednoczyć kraju, rozbitego nadal na dzielnice, kierując się własnymi interesami. Napadnięty przez księcia halickiego Romana, któremu poprzednio pomógł objąć tron halicki, odniósł nad nim poważne zwycięstwo pod Zawichostem (r. 1205). Mimo to nie utrzymał wpływów Polski na Rusi, w Haliczu i Włodzimierzu, gdzie król węgierski usadowił syna Kolomana, ożenionego z córką Leszka, Salomeą. (Obszar ten został nazwany później Galicją od Halicza = Halicia, i Lodomerią od Włodzimierza = Vladimiria). Dążąc do trwałego zhołdowania Pomorza, zwołał Leszek sprzymierzonych książąt piastowskich do Gąsawy (pod Gnieznem), skąd miała wyruszyć wyprawa przeciwko Swiętopełkowi pomorskiemu. Ten ostatni jednak — przy pomocy Odonicza, księcia wielkopolskiego — napadł znienacka na uczestników zjazdu i zabił Leszka w r. 1227. Po jego śmierci możnowładcy krakowscy powołali do rządów Władysława Laskonogiego.

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Nowe fotografie] [Pocztówki] [Stare fotografie] [Władcy Krakowa] [widoki] [Kalendarz dziejów ..]