Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

 

Mieszko II

MIESZKO II (1025—1034), syn Bolesława Chrobrego, nie był szczęśliwym królem. Mimo osobistego męstwa i najlepszych chęci, nie potrafił utrzymać państwa na wyżynie osiągniętej przez ojca. Otoczony bowiem wrogami, z którymi związali się jego bracia Otton i Bezprym, stracił zdobycze Bolesława. Wskutek wojny domowej, wznieconej przez jednego z braci, musiał przejściowo uchodzić z kraju. Przedwczesna śmierć przeszkodziła mu w utrwaleniu osiągniętego po powrocie zjednoczenia kraju. Za jego czasów Węgrzy zajęli Słowaczyznę, Czesi — Morawy, Niemcy — Łużyce, Duńczycy — Pomorze, Rusini — Grody Czerwieńskie. Po śmierci Mieszka możnowładcy wystąpili przeciw jego synom: Bolesławowi („rządził krótko, życie źle skończył") i Kazimierzowi (wygnanemu z Polski). W czasie bezkrólewia wybuchło na ziemiach polskich wielkie powstanie ludowe: „...powstawszy, ludzie pozabijali biskupów i kapłanów, i panów swoich.." (kronikarz ruski); „...niewolnicy powstali na panów... nadto, porzucając wiarę świętą katolicką, rozpoczęli bunt przeciwko biskupom i księżom, niektórych z nich mieczem zgładzili, innych ukamienowali..." (kronikarz Gali).

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Nowe fotografie] [Pocztówki] [Stare fotografie] [Władcy Krakowa] [widoki] [Kalendarz dziejów ..]