Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

 

Bolesław I Chrobry

BOLESŁAW CHROBRY (992—1025), syn Mieszka I, kontynuował taktykę ojca. Dążył do zjednoczenia zachodnich plemion słowiańskich oraz do uzyskania całkowitej niezależności przez stworzenie potężnego państwa słowiańskiego. Wywołało to w konsekwencji wojny z Czechami i Niemcami (r. 1002—1018), zakończone pokojem w Budziszynie i uznaniem niezawisłości Polski przez cesarza niemieckiego Henryka II. Znaczenie Polski wzmocniła zwycięska wyprawa na Ruś, gdzie Bolesław osadził na tronie kijowskim swego zięcia Swiętopełka. Tuż przed śmiercią koronował się Bolesław na króla. Przed tym aktem osiągnął niezawisłość kościelną przez utworzenie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, podległego wprost papieżowi (r. 1000). W wyniku jego rządów granice Polski obejmowały Wielkopolskę, Śląsk, Łużyce, Morawy, ziemie nad górną Wisłą z Krakowem, Pomorze i Grody Czerwieńskie, tj. rejon górnego Sanu, Bugu i Dniestru. Dobrze zorganizowany i mądrze rządzony kraj stał się potęgą, z którą liczono się w ówczesnym świecie.

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Nowe fotografie] [Pocztówki] [Stare fotografie] [Władcy Krakowa] [widoki] [Kalendarz dziejów ..]