Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

Zamek Wawelski - widok od strony północno-zachodniej. Na pierwszym planie plac Na Groblach, którego czę¶ć zajmuje niska, nie istniej±ca dzi¶ zabudowa. Wzgórze wawelskie przecina austriacki mur obronny; za nim fragment zamku, katedra z wież± Zygmuntowsk± i Zegarow± oraz szereg dawnych budynków pomiędzy Bram± Wazów a szpitalem wojskowym. Fotografia z ok. 1875 roku.

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Nowe fotografie] [Pocztówki] [Stare fotografie] [Władcy Krakowa] [widoki] [Kalendarz dziejów ..]