Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

Zachodnia strona Wawelu - widok od ulicy Nad Wisł± (dzi¶: Powi¶le) z nieistniej±cymi obecnie budynkami u stóp wzgórza. Pomiędzy katedr± wawelsk± a austriackim szpitalem wojskowym - dawne domy Rorantystów i seminarium radziwiłłowskie. Fotografia z ok. 1890 roku.

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Nowe fotografie] [Pocztówki] [Stare fotografie] [Władcy Krakowa] [widoki] [Kalendarz dziejów ..]