Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

Ogólny widok z kościoła św. św. Piotra i Pawła na południowo-zachodnią część miasta i zamek wawelski. Na bliższym planie - wieża kościoła św. Andrzeja i kwartały zabudowane kamienicami pomiędzy ulicami Grodzką i Kanoniczą, za nimi gmach seminarium duchownego w budowie oraz budynki w rejonie Podzamcza; na Wiśle pierwszy most, łączący brzeg Półwsia Zwierzynieckiego z Dębnikami. Fotografia z 1900 roku.

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Nowe fotografie] [Pocztówki] [Stare fotografie] [Władcy Krakowa] [widoki] [Kalendarz dziejów ..]