Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

Sukiennice od strony północno-zachodniej, przed przebudow±. Wzdłuż zachodniej elewacji szereg przybudówek: na pierwszym planie "Syndykówka", w głębi "Langierówka" oraz hale jatek szewskich i czerwonych garbarzy przy kazimierzowskiej Postrzygalni. Fotografia z ok. 1870 roku.

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Nowe fotografie] [Pocztówki] [Stare fotografie] [Władcy Krakowa] [widoki] [Kalendarz dziejów ..]