Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

Nie istniej±ce dzi¶ ¶redniowieczne budynki poklasztorno-szpitalne na placu ¶w. Ducha; widok północno-zachodniego skrzydła, w którym znajdował się kapitularz i refektarz klasztoru Duchaków. Stan przed wyburzeniem w latach 1890-93 całego kompleksu pod budowę teatru. Fotografia z 1890 roku.

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Nowe fotografie] [Pocztówki] [Stare fotografie] [Władcy Krakowa] [widoki] [Kalendarz dziejów ..]