Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

Ulica Pijarska. Po prawej stronie fragment fortyfikacji miejskich pomiędzy bram± Floriańsk± a baszt± Stolarsk±, przy murach arkadowy krużganek (dobudowany w poł. XIX w.); w głębi, za baszt± Stolarsk± - Arsenał Municypalny, przekształcony na bazar towarowy, tuż obok widoczne czę¶ciowo Kolegium przy ko¶ciele Pijarów. Fotografia z ok. 1870 roku.

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Nowe fotografie] [Pocztówki] [Stare fotografie] [Władcy Krakowa] [widoki] [Kalendarz dziejów ..]