Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

Północna elewacja Sukiennic od strony ulicy ¶w. Jana. Ponad "Syndykówk±" widoczny szczyt wieży Ratusza; w głębi u wylotu ulicy Grodzkiej - ko¶ciółek ¶w. Wojciecha. Fotografia z ok. 1870 roku.

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Nowe fotografie] [Pocztówki] [Stare fotografie] [Władcy Krakowa] [widoki] [Kalendarz dziejów ..]