Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

Ciągle coś nowego do zrobienia

 

 

 

27.04.2001

 

Artykuł z gazety Krakowski Rynek Nieruchomości

Z Tadeuszem Prokopiukiem, dyrektorem Społecznego Komitetu Zabytków Krakowa, rozmawia Anna Czarnota - Borys.
 

 

 

Ul. Kanonicza

 

Foto. ul. Kanoniczna w Krakowie, po odnowie.
fot. Michał Grychowski.

 

 

 

- Ubiegłoroczny plan rzeczowo - finansowy Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa przewidywał realizację ponad 100 zadań dotyczących renowacji obiektów zabytkowych. Czy udało się go wykonać w całości?

- Plan zawierał 113 zadań i został oparty w swej merytorycznej zawartości na kierunkach działania SKOZK na lata 1999 - 2003 przyjętych przez plenarne zebranie Komitetu uchwałą z 24 listopada 1998 roku. Myślę, że udało się go wykonać w całości.

- Z jakich środków pochodziły pieniądze?

- Plan rzeczowo - finansowy odnowy zabytków Krakowa na 2000 rok realizowany był ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Został on zatwierdzony przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa uchwałą - z dnia 22 lutego 2000 roku. Zmiany do planu wprowadzano w czerwcu, październiku i grudniu. SKOZK wnioskował do Kancelarii Prezydenta RP o przyznanie dotacji z budżetu centralnego na 2000 rok w wysokości 40 milionów złotych. Sejm RP zatwierdził na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa kwotę 39 milionów złotych. Z tzw. innych źródeł pozabudżetowych uzyskano 1.327.764 zł. Wpływy na koniec 2000 roku, łącznie z saldem w wysokości 231.859 złotych wyniosły 40.559.622 złotych.

- Ile pieniędzy wydatkowano?

- Wydatkowano łącznie środki w wysokości 40.254.331 zł. Na dzień 31 grudnia 2000 roku na koncie Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa pozostały środki w wysokości 305.291 zł.

- Na co wykorzystano środki?

- Zgromadzone środki zostały wykorzystane na prace konserwatorskie i remontowo - budowlane w najcenniejszych zabytkach stanowiących własność Skarbu Państwa, komunalną, kościelną i związków wyznaniowych oraz na dofinansowanie prywatnych właścicieli podejmujących wysiłek ratowania zabytkowych kamienic. Środki wydatkowano na najpilniejsze prace których celem było powstrzymanie procesu niszczenia zabytków, zabezpieczenie struktury obiektów oraz przywrócenie pierwotnych walorów dziełom architektury zjednoczesnym przystosowaniem do współczesnych standardów i potrzeb społecznych użytkownika. W realizacji poszczególnych zadań silny nacisk położono na społeczne funkcje konserwowanych budowli. Szczególnie szerokim zakresem prac objęto budowle znajdujące się w gestii krakowskich wyższych uczelni, w tym zwłaszcza Uniwersytetu Jagiellońskiego, do którego należą najcenniejsze zabytki na terenie śródmiejskiego kwartału. Wydatną pomoc otrzymały też krakowskie muzea, zabytkowe kliniki i szpitale.

 

- Jakie najważniejsze prace wykonano w 2000 roku?

- Do najważniejszych zadań zaliczyłbym ukończenie trwałej nawierzchni wawelskiego dziedzińca arkadowego, prace konserwatorskie dwóch ołtarzy i malowideł w Archikatedrze Wawelskiej w Kaplicy Świętokrzyskiej, konserwację wnętrz krucht i bram wejściowych, prace konserwatorskie przy elewacji kościoła św. Barbary oraz konserwację wnętrza nawy głównej w kościele św. Piotra i Pawła. Spośród innych prac w innych cennych zespołach sakralnych należy zauważyć realizacje w zespole klasztornym Franciszkanów, Dominikanów i Pijarów. Ważne prace wykonano też w zespole XIX-wiecznych klinik Collegium Medicum UJ przy ulicy Kopernika. Spośród budowli pełniących ważne funkcje społeczne należy zauważyć Pałac Krzysztofory, gdzie z bardzo dobrym efektem wykonano konserwację i aranżację dziedzińca wraz z fontanną; Polską Akademię Umiejętności, Pałac Wielopolskich czy teatry Bagatela i Stary. Na Kazimierzu, w obrębie dawnego miasta żydowskiego, kontynuowano konserwację XVII - wiecznej Boźnicy Kupa, Starej Boźnicy i Synagogi Tempel.

- Jak wyglądają plany na bieżący rok?

- W dniu 3 kwietnia odbyły się plenarne obrady Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, podczas których ustalono plan rzeczowo - finansowy na rok 2001. W tym roku, ze względu na nieco mniejsze środki finansowe, obejmuje on 89 zadań. Na dochody złożą się środki finansowe z budżetu centralnego (33.220.000 zł), środki społeczne oraz spłata zadłużeń hipotecznych (875.009 zł), a także środki pozostałe z ubiegłego roku (305.291 zł). Razem daje to kwotę 34.400.300 zł.

- Jakie najważniejsze prace czekają Komitet w tym roku?

- Przede wszystkim musimy dokończyć prace w zespole budowli Wzgórza Wawelskiego. Czeka nas tutaj m.in. uporządkowanie elewacji wschodniej zamku, konserwacja Baszty Senatorskiej, rekonstrukcja muru przy Kurzej Stopce czy konserwacja bastei Władysława IV Ważne są też prace w Archikatedrze na Wawelu. Musimy tutaj zakończyć prace konserwatorskie przy elewacji północnej oraz remont dachów od strony północnej. Do kolejnych poważnych zadań należą: zakończenie renowacji więźby dachowej i realizacja odwodnienia Bazyliki Mariackiej, konserwacja poszczególnych kaplic w kościele św. Piotra i Pawła, dokończenie kompleksowego remontu muzeum Szołayskich, kontynuacja kompleksowego remontu pałacu Erazma Ciołka, konserwacja polichromii w Collegium Maius, konserwacja wnętrz Collegium Novum, wymiana pokrycia dachowego na Collegium Witkowskiego, remont konserwatorski prawego skrzydła pałacu królewskiego na Łobzowie, remont pokrycia dachowego i elewacji budynku głównego Akademii Ekonomicznej, remont kapitalny budynku Akademii Pedagogicznej (ul. Karmelicka 41), osuszenie od południa Teatru im. J. Słowackiego, remont konserwatorski wnętrza Międzynarodowego Centrum Kultury na Rynku Głównym, dofinansowanie remontu Kopca im. J. Piłsudskiego, remont elewacji frontowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Basztowa 22) , remont kapitalny kamienicy przy ulicy Kanoniczej 24 oraz wiele innych.

- Życzę powodzenia w realizacji planu. Dziękuję za rozmowę.

- Dziękuję.
 

 

 

ANNA CZARNOTA - BORYS

 

 

 

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Ciągle coś nowego..] [Galerie] [Kalendarz dziejów ..]