Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

Remont kopca Piłsudskiego w latach 2001 - 2002

 

 

 

Informacje z gazety: “Dziennik Polski”
 

 

 

10.08.2001

 

 

Najważniejszy etap remontu kopca Piłsudskiego zostanie zakończony w tym roku
Lepszy kopiec

 

 

 

 

 

Remont Kopca Piłsudskiego

 

Być może już tej jesieni będzie można wyjść na szczyt kopca. Fot. Piotr Kędzierski.

 

 

 

W zdecydowanie lepszej sytuacji niż kopiec Kościuszki, o którym pisaliśmy wczoraj, jest kopiec Piłsudskiego, gdzie jeszcze w tym roku, na przełomie października i listopada, powinny zostać zakończone prace ziemne, czyli zasadnicza część robót. - Prace postępują zgodnie z planem - mówi Janusz Witkowicz, zastępca dyrektora Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny. - Już późną jesienią, po zakończeniu robót ziemnych powinna być możliwość wejścia na kopiec, mimo że nie będzie jeszcze wykonana nawierzchnia ścieżek. Ścieżki, które zgodnie z zaleceniami konserwatora, będą zrobione z granitowej kostki, powstaną już w przyszłym roku, podobnie jak mała architektura. Kopiec powinien być gotowy w przyszłym roku, kiedy zakończą się prace nad wykończeniem otoczenia.

Kopiec Piłsudskiego ma również o wiele więcej szczęścia jeżeli chodzi o finanse. - Na remont przeznaczono około 1.5 mln zł. i nie ma tutaj żadnych cięć - twierdzi Tadeusz Murzyn, dyrektor Zarządu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa.

 

- Wszystko jest płacone w terminie i prace przewidziane na ten rok zostaną zakończone zgodnie z planem. Jak twierdzi Tadeusz Murzyn, remont kopca Piłsudskiego przebiega szybciej i pochłania mniej pieniędzy, ponieważ zakres robót jest tam dużo mniejszy niż na kopcu Kościuszki. - Przede wszystkim nie był w tak złym stanie, więc nie wymagał tak dużego remontu - mówi. - Na kopiec Piłsudskiego jest także zdecydowanie lepszy dojazd i łatwiejszy transport materiałów budowlanych.

Lipcowe burze i ulewy nie naruszyły w zasadzie struktury kopca. Na stokach pojawiły się niewielkie miejsca wypłukane przez wodę, ale jak twierdzi Janusz Witkowicz, nie stanowiło to żadnego zagrożenia. - Świadczy to nawet o tym, że system odprowadzania wody jest sprawny - mówi. - Ważne jest to, żeby woda wypływała na zewnątrz, a nie pozostawała wewnątrz kopca. Z każdym dniem maleje potencjalne zagrożenie zniszczenia kopca przez ulewy, ponieważ nie zabezpieczona część stoku jest coraz mniejsza. Zresztą do tej pory kopiec nie zmienił swojej geometrii i jest stabilny - co wynika z dokładnych badań geodezyjnych, jakie prowadzimy.

(SIE)

 

05.03.2002

 

 

- Nie pomogły znaki, które zainstalowaliśmy; rowerzyści wciąż wjeżdżają na stoki kopca - mówi Józef Skotnicki
Roboty na szczycie

 

 

 

 

 

Remont Kopca Piłsudskiego

 

Remont Kopca Piłsudskiego.
Fot. Anna Kaczmarz.

 

 

 

W tym roku zakończą się prace przy odbudowie kopca Józefa Piłsudskiego. - Na 11 listopada zaplanowaliśmy uroczystość, podsumowującą prace - mówi Jerzy Bukowski, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego. Zaplanowane na ten rok prace mają już zabezpieczenie finansowe: 500 tys. złotych postanowiło na odbudowę przeznaczyć miasto, 400 tys. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, a 500 tys. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska. - Także w projekcie budżetu Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa zapisane zostało na kopiec 400 tys. złotych - wylicza Jerzy Bukowski. - Może w tym roku pieniądze da także Sejm, który od 1992 roku jest patronem honorowym kopca. Raz dostaliśmy już 500 tys. złotych, od tej pory czekamy jeszcze na jakąś pomoc.

W tym roku planowane jest dokończenie robót ziemnych głównie na szczycie kopca oraz zatrawienie zboczy. Do końca marca ma powstać projekt prac wykończeniowych, m.in. odtworzenia kamiennych ścieżek oraz uporządkowania najbliższego otoczenia kopca. Oprócz tego trwają prace remontowe przy pawilonie, w którym mieści się izba pamięci. Te roboty są finansowane dzięki funduszom Dzielnicy VII i Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Józef Skotnicki, dyrektor fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny, mówi, że trafny okazał się wybór metody zabezpieczenia konstrukcji kopca.

 

 Geoweb - czyli specjalne siatki zabezpieczające - zdaje egzamin. - W ubiegłym roku kopiec dobrze zniósł ulewne deszcze, także w zimie nie doszło do żadnego naruszenia zboczy - potwierdza Józef Skotnicki.Po zakończeniu prac planowane jest zamontowanie specjalnych zraszaczy, które w razie suszy podlewać będą trawę porastającą zbocza. - Trawa ma duże znaczenie, bo w razie deszczów chroni przed osuwaniem się ziemi - mówi dyrektor Skotnicki.

Nie ma planów, by po remoncie kopca dokonać poważniejszych zmian w otoczeniu. - Nie będzie żadnej wycinki drzew, tylko kosmetyka. Zrobiona zostanie ścieżka spacerowa, postawione ładne ławeczki - tłumaczy Józef Skotnicki.

Wszystko wskazuje na to, że odbudowa kopca zakończy się w tym roku. Niepokojący jest jednak fakt, że są osoby, które nie potrafią uszanować pracy i pieniędzy włożonych w odnowę Mogiły Mogił. - Nie pomogły znaki, które zainstalowaliśmy. Rowerzyści wciąż wjeżdżają na stoki kopca, w. ubiegłym roku zdarzyła się nawet osoba, która wjeżdżała na kopiec konno - mówi Józef Skotnicki. Znaki zakazujące wjazdu na rowerze zostały zniszczone. Teraz rozważa się, czy postawić kolejne znaki zakazu, czy też jakieś zapory na ścieżkach. - A przecież przygotowaliśmy dla rowerzystów 16-kilometrowy urozmaicony szlak rowerowy po Lesie Wolskim - przypomina dyrektor Skotnicki.

(WT)

 

08.05.2002

 

 

Podziemne zbiorniki
Podlewanie kopca

 

 

 

 

 

Remont Kopca Piłsudskiego

 

Remont Kopca Piłsudskiego.
Fot. Piotr Kędzierski.

 

 

 

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to jeszcze w listopadzie tego roku będziemy mogli podziwiać odnowiony kopiec Józefa Piłsudskiego. Oprócz robót ziemnych, dotyczących konstrukcji kopca, prowadzone będą prace wykończeniowe oraz porządkujące otoczenie.

- Po długich debatach wybrany został rodzaj nawierzchni dla ścieżek na kopcu. Będzie to granitowa kostka - mówi Jerzy Tylutki z Zarządu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa. Przed wojną ścieżki na kopcu wyłożone były albańskim asfaltem, jednak nie zdał on egzaminu. - Potem zdecydowano się na granitową kostkę, która w czasie katastrofy w 1997 roku, kiedy to zbocza kopca zostały naruszone, po prostu zjechała na dół - mówi Jerzy Tylutki. Nawierzchnia zostanie więc odtworzona z granitu, a krawężniki wykonane zostaną ze zbrojonego betonu, aby zabezpieczyć kostkę przez rozchodzeniem się (nie będą one wyższe od poziomu nawierzchni). Ścieżki na kopcu są szerokie - mają dwa metry, natomiast projektowany spadek, umożliwiający spływanie wody opadowej, będzie wynosił 2 procent.

Przywrócony zostanie pierwotny wygląd platformy widokowej - jej zdemontowanie było konieczne, ponieważ platforma się przechyliła. - Nawierzchnia zostanie odtworzona, czyli przywrócona będzie kostka granitowa, wróci także krzyż i tablica pamiątkowa. Zainstalujemy oświetlenie szczytu kopca: na obwodzie platformy umieszczone będą wodoszczelne lampy.

 

Dzięki temu kopiec będzie bardziej widoczny w panoramie Lasu Wolskiego - mówi Jerzy Tylutki. Wykonane zostaną także nowe granitowe schody, wiodące na platformę, oraz zainstalowana zostanie ozdobna, kuta balustrada, aby ułatwić wejście na szczyt.

Aby utrzymać trawę porastającą zbocza kopca w należytym stanie, zaprojektowano system nawadniania. Nieopodal kopca zainstalowane zostaną dwa podziemne zbiorniki, które będą zbierać wodę deszczową. Dzięki specjalnym pompom w razie potrzeby woda będzie doprowadzana pod kopiec, gdzie można zainstalować przenośne zraszacze. Przy bezdeszczowej pogodzie kopiec będzie podlewany.

Planuje się także wykonanie prac remontowych przy platformie u podnóża kopca, naprawiane będą także drogi dojazdowe, zainstalowane zostaną dodatkowe ławeczki w otoczeniu. - Nie będzie natomiast oświetlenia otoczenia. Żaden klosz, żadna lampa się tu nie utrzyma - tłumaczy Jerzy Tylutki. - Może gdyby teren był chroniony, gdyby wstęp był biletowany... Teraz byłaby to syzyfowa praca. Podobnie ma się rzecz z rowerzystami wjeżdżającymi na kopiec: projekt nie przewiduje żadnych progów na ścieżkach, które chroniłyby kopiec przed cyklistami.

Zaplanowane na ten rok prace mają już zabezpieczenie finansowe: 500 tys. złotych postanowiła na odbudowę przeznaczyć gmina, 400 tys. - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, 500 tys. - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, a Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa - 400 tys. zł.

(WT)

 

20.09.2002

 

 

Remont się kończy
Dwa kopce w jednym dniu?

 

 

 

 

 

Remont Mogiły Mogił zakończy się w październiku

 

Remont Mogiły Mogił zakończy się w październiku.
Fot. Piotr Kędzierski.

 

 

 

Na kopcu Józefa Piłsudskiego trwają ostatnie prace remontowe. - Roboty są już zaawansowane - mówi Jerzy Tylutki z Zarządu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa. - Do końca października powinny się zakończyć. Do zrealizowania pozostały jeszcze ścieżki na kopiec, które wykonywane są z kostki granitowej, a także platforma na szczycie kopca oraz platforma u jego podnóża. - Będzie także instalacja do zraszania zboczy oraz zbiorniki na wodę deszczową. W razie nieprzychylnej aury te zbiorniki mogą zostać wykonane później - informuje Jerzy Tylutki.

Zdecydowano, że nie wprowadzi się żadnych utrudnień dla rowerzystów, którzy nie przestrzegają znaków i wjeżdżają na kopiec, dewastując zbocza i ścieżki. - Przeszkody nie pomogą, utrudnienia mogą tylko zachęcić rowerzystów. Ustawione zostaną tylko tablice informacyjne. Myślę, że trzeba po prostu apelować, by nie wjeżdżano na Mogiłę Mogił.

 

Na razie nie wiadomo, kiedy kopiec zostanie uroczyście otwarty po remoncie. Sąsiedni obiekt - kopiec Kościuszki - ma zostać otwarty 10 listopada w obecności prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Jak powiedziano nam w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, nie było na razie mowy o dodaniu do programu otwarcia drugiego kopca. Jerzy Bukowski, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego, mówi, że jeżeli będzie jedna uroczystość, to komitet chętnie zgodzi się na wspólne otwarcie obu wyremontowanych kopców. W przeciwnym razie obiekt może być otwarty albo dzień wcześniej, albo dopiero w przyszłym roku: 12 maja - w rocznicę śmierci Marszałka lub 6 sierpnia - w rocznicę wymarszu I Kompanii Kadrowej do Królestwa Kongresowego.

(WT)

 

12.11.2002

 

 

Można wchodzić na kopiec Piłsudskiego
Mogiła Mogił otwarta

 

 

 

 

 

Otwarcie kopca Piłsudskiego

 

Otwarcie kopca Piłsudskiego.
Fot. Anna Kaczmarz.

 

 

 

Wczoraj uroczyście otwarto drugą sławną krakowską mogiłę - kopiec Józefa Piłsudskiego. Po trwającym 4 lata generalnym remoncie kopiec znów jest dostępny dla zwiedzających. - Kilkadziesiąt lat rządów komunistycznych doprowadziło kopiec prawie do zagłady, dlatego oddaję dziś hołd tym, którzy przez te wszystkie lata dbali o to, by jednak przetrwał - powiedział prezydent miasta Andrzej Gołaś.

Pod kopcem, na którego zboczach rozpostarto biało-czerwoną flagę, odbyło się najpierw poświęcenie ziemi z pól bitewnych i miejsc kaźni Polaków. Modlitwę nad urnami z ziemią przywiezioną z różnych stron świata, m.in.: ze Stanów Zjednoczonych, Zambii, Indii, Meksyku, Tanzanii, Ukrainy, Rosji odprawił ks. infułat Stanisław Małysiak. Prof. Jerzy Wyrozumski, prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, przypomniał historię kopca, który usypany został w latach 1934-37.

 

Najtrudniejszym okresem dla Mogiły Mogił były lata powojenne, kiedy próbowano wyeliminować kopiec z krakowskiego krajobrazu, m.in. przez obsadzenie drzewami.

Od ponad 20 lat kopcem zajmuje się Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego, który początkowo nie mógł ze względów politycznych działać samodzielnie i włączony został w struktury Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Z jego inicjatywy rozpoczęto karczowanie drzew porastających stożek. Podobnie jak w przypadku kopca Kościuszki, ulewne deszcze w roku 1997 spowodowały naruszenie konstrukcji. Środki na generalny remont, w sumie 6.8 mln zł, pochodziły głównie z budżetu miejskiego, a także przekazane zostały przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa.

Urny z poświęconą ziemią umieścili w kopcu uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej nr l im. Józefa Piłsudskiego.

(SIE)

 

 

 

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Kopiec Wandy] [Kopiec Piłsudskiego] [Kopiec Kościuszki] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Kalendarz dziejów ..]