Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

Kalendarz dziejów Krakowa

Zamieszczone poniżej informacje i wybrane ryciny pochodzą z książki “Kalendarz dziejów Krakowa”. Autor: Mirosław Frančić, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1964 r.

 

 

no images

I. W MROKACH PRADZIEJÓW
Korzystne warunki terenowe okolic Krakowa, a więc zarówno sieć wodna, jak grunty lessowe, jaskinie i złoża krzemienia niezbędnego do wytwarzania prymitywnych narzędzi powodowały, że ciągłość osadnictwa trwała na tych ziemiach od prawie 200 000 lat. Więcej ...

 

 

Bitwa z Tatarami

II. HISTORYCZNY KRAKÓW PRZED LOKACJĄ (ok. 965 — 1257)
„Co się tyczy ziemi B[u]lunija [Polonia], jest to kraj o pięknej ziemi... i miastach... Do miast tych należą Kraku, Gnazna... Siradia [Kraków, Gniezno, Sieradz]. Wszystkie one są stolicami i silnymi centrami, w których zebrane są dostatki różnych krajów. ...” Więcej ...

 

 

Fortyfikacje Krakowa

III. KRAKÓW LOKOWANY (1257 — 1333)
Oznacza to początek Krakowa lokacyjnego, posiadającego swą urbanistyczną fizjonomię oraz organizację municypalną. Proces lokalizacji miasta nie był jednak aktem jednorazowym, trwał dłużej, od lat dwudziestych XIII w., i przerwany zostaj przez najazd tatarski. ... Więcej ...

 

 

Gotyckie Sukiennice

IV. ROZKWIT ŚREDNIOWIECZNEGO MIASTA (1333—1506)
Na okres panowania tego władcy przypada początek wielkiego rozkwitu miasta jako ważnego centrum handlowego, stolicy państwa, ośrodka kultury i nauki. Więcej ...

 

 

Hołd pruski

V. ZŁOTY WIEK DZIEJÓW MIASTA (1506 — 1600)
Mówiono wówczas: „Cracovia totius Poloniae urbs celeberima." (Kraków z wszystkich miast Polski najprzedniejsze). I było to słuszne. Stolica potężnego państwa Jagiellonów, rezydencja królewska i siedziba poczesnego dworu liczyła łącznie z sąsiednimi miastami (Kazimierz i Kleparz) i jurydykami około 30 000 mieszkańców. Więcej ...

 

 

Port wiślany i Kazimierz

VI. SCHYŁEK ŚWIETNOŚCI (1600 — 1655)
Od początku XVII w. Kraków żył już tylko odblaskiem dawnej świetności. Przeniesienie stolicy do Warszawy, całkowita zmiana kierunku szlaków handlowych w Europie, wroga wobec miast polityka gospodarcza szlachty, która zmonopolizowała władzę w kraju, oraz zmniejszenie kontaktów handlowych ze wsią na skutek dominacji pańszczyzny ... Więcej ...

 

 

Pierwsze czasopismo polskie

VII. UPADEK (1655—1763)
Dwukrotna okupacja szwedzka, jakiej doświadczył Kraków w połowie w. XVII i na początku stulecia następnego, z nieodzownymi łupiestwami i zniszczeniami, a dalej niemniej rujnujące przemarsze wojsk swoich i obcych (saskich, rosyjskich, austriackich i pruskich) dopełniały w tym okresie miary upadku świetnego tak niedawno grodu podwawelskiego. Więcej ...

 

 

Przysięga T. Kościuszki na Rynku

VIII. W CZASACH OŚWIECENIA (1764— 1794)
Stosunkowo późno włączył się Kraków w nurt głębokich przemian, zwanych polskim oświeceniem. Nieśmiałe próby podniesienia gospodarczego zostały brutalnie przerwane przez wojnę lat 1768— 1772, a zwłaszcza przez pierwszy rozbiór Polski, który spowodował, że Kraków stał się miastem nadgranicznym, oderwanym od swego południowego zaplecza. Więcej ...

 

 

Wkroczenie wojsk J. Poniatowskiego

IX. LATA ZWĄTPIEŃ I NADZIEI (1795 — 1814)
Było to dwudziestolecie przemian i niepewności: półtora roku okupacji pruskiej, trzynaście austriackiej, cztery krótkie lata przynależności do Księstwa Warszawskiego i dwa ponownej okupacji rosyjskiej.
Więcej ...

 

 

Kopiec Kościuszki

X. W RAMACH POZORNEGO PAŃSTWA (1815 —1846)
Traktat wiedeński w r. 1815 powoła! do życia odrębny twór państwowy — Wolne Miasto Kraków z okręgiem. Obszar nowego państwa wynosił 1150 km2, a ludność w 1815 r. — 88 000 (z tego 23 400 w Krakowie), zaś w 1833 r. — 123150 mieszkańców (z tego 33 100 w Krakowie). Więcej ...

 

 

Demonstracja socjalistyczna na Rynku

XI. KRAKÓW POD PANOWANIEM AUSTRIACKIM (1846 — 1918)
W ciągu z górą siedemdziesięcioletnich rządów austriackich Kraków przekształcaj się bardzo powoli w miasto nowoczesne. Klęska pożaru (1850), zamknięcie w wąskich granicach twierdzy (1855—1906), rządy politycznej reakcji, ... Więcej ...

 

 

Policja przed Uniwersytetem

XII. LATA DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ (1918 — 1939)
Dzieje miasta w czasach dwudziestolecia międzywojennego wykazywały te sprzeczne tendencje, jakie wiązały się z ogólnym tokiem wypadków w Polsce. Rozwój Krakowa hamowany był przez powojenną dezorganizację, a później przez skutki wielkiego kryzysu ekonomicznego lat 1929—33. Więcej ...

 

 

Zniszczenie pomnika Grunwaldzkiego

XIII. NOC OKUPACYJNA (1939 — 1945)
Pięcioletnie z górą rządy hitlerowskich okupantów prócz wyniszczającego i terrorystycznego reżimu zmierzały do przekształcenia Krakowa w miasto niemieckie. Wprowadzona została jedynie obowiązująca urzędowa nazwa „Krakau", usiłowano zlikwidować polski charakter miasta (burzenie pomników, zmiany nazw ulic itp.). Więcej ...

 

 

 

 

 

 

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Kalendarz dziejów ..] [Pradzieje] [Przed lokacją] [Lokacja] [Rozkwit] [Złoty wiek] [Schyłek świetności] [Upadek] [Oświecenie] [Zwątpienie i nadzieja] [Pozorne państwo] [Panowanie austriackie] [Druga Rzeczpospolita] [Okupacja]