Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

Galerie starych i wspólczesnych fotografii dotyczących Krakowa

 

Galeria - nowe fotografie

Galeria 46 współczesnych fotografii Krakowa i okolic. Galeria...

 

 

Galeria - pocztówki

Galeria 20 starych i współczesnych pocztówek z Krakowa.  Galeria...

 

 

Galeria - stare fotografie

Galeria wybranych, 147 zdjęć dawnego Krakowa (lata 1864 - 1914). Galeria...
Zdjęcia pochodzą z: "Album fotografii dawnego Krakowa z atelier Ignacego Kriegera opatrzony przedsłowiem Władysława Bodnickiego w opracowaniu historycznym Janusza Andruszkiewicza oraz graficznej oprawie Ewy Flach-Kornijasz i Aleksandra Kornijasza w oparciu o zbiory Muzeum Historycznego m. Krakowa. Wydany w roku 1989 przez Krajową Agencję Wydawniczą w Krakowie."

 

 

Galeria - Władcy Krakowa

Galeria Władców Krakowa. Galeria...
Galeria Władców Krakowa. Od Bolesława Chrobrego, koronowanego w 1024 roku w katedrze wawelskiej, do Stanisława Augusta Poniatowskiego, który w 1764 r. został koronowany w Warszawie.
Informacje i ryciny pochodzą z książki „Poczet królów i książąt Polskich” Jana Matejki. Wydanej przez Wydawnictwo Artystyczno - Graficzne w Krakowie, w 1961 roku. Opracowanej i opatrzonej wstępem przez  Jana Gintela.

 

 

Galeria - dawne widoki Krakowa

Galeria dawnych widoków Krakowa. Galeria...
Galeria dawnych widoków Krakowa. Od ok. 1600 roku do 1857 roku.
Informacje i ryciny pochodzą z książki „Dawne widoki Krakowa” Jerzego Banacha. Wydanej przez Wydawnictwo Literackie w Krakowie, w 1967 roku.

 

 

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Nowe fotografie] [Pocztówki] [Stare fotografie] [Władcy Krakowa] [widoki] [Kalendarz dziejów ..]