Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

Artykuły z cyklu “Geoturystyka dla każdego”

Wszystkie zamieszczone poniżej artykuły pochodzą z gazety “Dziennik Polski”.

 

 

Kamieniołom dolomitu

20.06.2000
Dolomityczny Kraków
Ma tę zaletę lub wadę, że oglądany na ścianie budynku przypomina podniszczony tynk. Niestety, jak większość krajowych surowców kamiennych, i on popadł ostatnio w niełaskę. Więcej ...

 

 

Grobowiec z dolomitu

07, 14.11.2000
Nie pozostanie kamień na kamieniu
Nigdzie tak nie odczuwamy przemijania otaczającej nas rzeczywistości, jak na cmentarzu. Nastrój ten jeszcze bardziej potęguje się w okresie Wszystkich Świętych i Zaduszek, w pejzażu obumierającej przyrody. Każdy cmentarz, a szczególnie cmentarz Rakowicki, jest tego przemijania przykładem. Więcej ...

 

 

Zdrój 'Nadzieja'

06.06.2000
Krakowskie zdroje
W Krakowie głębokie wody podziemne wypływają pod ciśnieniem artezyjskim. Nazwa "artezyjskie" pochodzi od hrabstwa Artois we Francji, gdzie średniowieczni mnisi uzyskali jak się ogólnie przyjmuje najwcześniej samowypływające wody w dość płytkiej studni klasztornej. Więcej ...

 

 

Krypta w kościele św. św. Piotra i Pawła

20.02.2001
Nie tylko krypty i kanały
Spektakularnym przykładem zastosowania badań grawimetrycznych na terenie naszego miasta było opracowanie mapy grawimetrycznej Krakowa przez Zakład Badań Górotworu. W wyniku przeprowadzonej interpretacji geologicznej tej mapy zlokalizowano położenia wydajnych struktur wodonośnych zasobnych w zdrową wodę jurajską. Więcej ...

 

 

Uzdrowisko Mateczny

21.01.2000
Uzdrowisko nie uzdrowione
Kraków to wyjątkowe miasto, bowiem oprócz walorów, którymi zachwyca, posiada bezcenny dar natury w postaci licznych wód mineralnych i leczniczych oraz - odwierconych i udostępnionych w kilku punktach miasta - zdrojów, które w dodatku wypływają na powierzchnię ziemi pod własnym ciśnieniem. Więcej ...

 

 

Podstawowe pojęcia geologiczne

09.05.2000
Na dnie morza jurajskiego
Ten niewielki nasyp ziemny w kształcie stożka, o wysokości 16 i średnicy 57 m u podstawy, usypany został na wyniosłym (271 m n.p.m.) zrębowym wzgórzu Krzemionek Podgórskich zbudowanym z białych wapieni jurajskich. Więcej ...

 

 

Kamieniołom na Zakrzówku

19.05.2001
Papieski Zakrzówek
Ojciec Święty doświadczył w sposób niezwykły skalnego świata, na który również - lecz nieco inaczej - wyczuleni są geolodzy. Więcej ...

 

 

Św. Barbara

13.12.2000
Prowadź górniczą brać...
W panoramę Krakowa wpisał się już monumentalny posąg św. Barbary (patronki ludzi górniczego trudu), który stanął - po sześćdziesięciu latach przerwy - na dachu budynku głównego Akademii Górniczo-Hutniczej przy alei Mickiewicza. 17 czerwca 1999 roku figurę poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II. Więcej ...

 

 

Opactwo tynieckie

24.10.2000
Tyniecka brama
Po lewej stronie - stojąc na brzegu Wisły - wznosi się wzgórze zwieńczone zabudowaniami opactwa tynieckiego, a po prawej - wzgórze Winnica, stopniowo zabudowywane od strony wschodniej i opadające ku zachodowi wysokim, skalistym stokiem, miejscami już zakrytym krzewami i drzewami. Więcej ...

 

 

Dziedziniec wawelski

20.12.2000
Wawel niezwykły
Spośród wielu kamiennych osobliwości wawelskiego wzgórza na szczególną uwagę zasługują dwa znajdujące się tam "obiekty". Mimo diametralnych różnic, oba posiadają niesłychanie silne oddziaływanie emocjonalne. Więcej ...

 

 

Wawel - warstwy geologiczne wzgórza

25.04.2000
Zagadki wawelskiego wzgórza
Górna powierzchnia skały budującej Wzgórze Wawelskie, rozpoznana dzięki badaniom archeologicznym, jest bardzo nierówna. Różnice wysokości dochodzą do 10 m. Więcej ...

 

 

Pień sekwoi

13.03.2001
Życie utrwalone w kamieniu
Choć nie wszystkie, wyróżniane w paleontologicznej systematyce, skamieniałości możemy obserwować w Krakowie, to jednak ich lista jest długa i urozmaicona. Więcej ...

 

 

 

 

 

 

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Dolomityczny Kraków] [Nie pozostanie kamień..] [Krakowskie zdroje] [Nie tylko krypty..] [Uzdrowisko nie..] [Na dnie morza..] [Papieski Zakrzówek] [Prowadź górnicza brać] [Tyniecka brama] [Wawel niezwykły] [Zagadki wawelskiego..] [Życie utrwalone w..] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Kalendarz dziejów ..]